Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥jɔ̰˩˧˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩vɔ̰˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

 1. Bàn chân của một số thúguốc, như trâu, , ngựa.
  ngựa.
  trâu.
  Ngựa cất .
 2. Dụng cụ bắt , tôm gồm có một lưới, bốn góc mắc vào bốn đầu gọng để kéo.
 
Vó bắt cá, tôm
 1. Kéo .
  tôm.

Tham khảo sửa