Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗəw˧˥ɗə̰w˩˧ɗəw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəw˩˩ɗə̰w˩˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

đấu

 1. Miếng gỗ chân chống rường, ở mái nhà cổ truyền.
 2. Trụ con xây hai bên đầu nóc nhà gạch.
 3. Đơn vị đo thể tích khối đất làm được (khoảng nửa mét khối).
 4. Dụng cụ đong lường hạt rời, như ngô, gạo, làm bằng gỗ.

Động từ Sửa đổi

đấu

 1. Nối giáp, làm cho tiếp nối vào nhau.
  Đấu dây điện.
  Đấu hai đầu kèo.
  Đấu máy nhánh vào tổng đài.
 2. Áp sát, làm cho tiếp giáp.
  Ngồi đấu lưng vào nhau.
  Chung lưng đấu cật. (tục ngữ)
 3. Gộp, hợp lại, làm cho tăng thêm sức mạnh.
  Khó khăn thì đấu sức lại cùng làm.
 4. Pha trộn hai hay nhiều thứ với nhau để có được một thứ mới.
  Pha đấu nước mắm.
 5. Đọ sức, thi thố tài năng.
  Đấu võ.
  Đấu bóng bàn.
 6. Phê bình chỉ trích nhằm vạch tội lỗi.
  Đấu địa chu?.
  Đấu mấy tên tham nhũng.

Tham khảo Sửa đổi