Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ ɓa̤ŋ˨˩laːm˧˧ ɓaŋ˧˧laːm˨˩ ɓaŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ ɓaŋ˧˧

Động từ

sửa

làm bằng

  1. Để chứng thực một điều gì.
    Có đủ giấy tờ làm bằng.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa