Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋo˧˧ŋo˧˥ŋo˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋo˧˥ŋo˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

ngô

 1. (Thực vật học) Loài cây lương thực cùng họ với lúa, quả gọi là bắp gồm nhiều hạt xếp xít nhau trên một cái lõi.
  Ông mãnh lúa ngô, bà cô đậu nành. (tục ngữ)
 2. Cây ngô đồng.
  Biết bao giờ phượng tới cành ngô (BNT
  Nếu bạn biết tên đầy đủ của BNT, thêm nó vào danh sách này.
  )
  Tuyết dường cưa xẻ héo cành ngô (Chp
  Nếu bạn biết tên đầy đủ của Chp, thêm nó vào danh sách này.
  )

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Kayapó sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Jê Bắc nguyên thuỷ *ŋgô (nước) < tiếng Cerrado nguyên thuỷ *ŋgôj’ (nước) < tiếng Jê nguyên thuỷ *ŋgə̂₁j’ ~ *ŋgə̂₂j (nước).

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

ngô

 1. Nước.