Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
to̰ʔj˨˩ loʔoj˧˥to̰j˨˨ loj˧˩˨toj˨˩˨ loj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
toj˨˨ lo̰j˩˧to̰j˨˨ loj˧˩to̰j˨˨ lo̰j˨˨

Danh từ

sửa

tội lỗi

  1. Tội nói chung.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa