Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨḭ˧˩˧ ʨïk˧˥ʨi˧˩˨ tʂḭ̈t˩˧ʨi˨˩˦ tʂɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨi˧˩ tʂïk˩˩ʨḭʔ˧˩ tʂḭ̈k˩˧

Động từ sửa

chỉ trích

  1. Vạch cái sai, cái xấu, nhằm chê trách, phê phán.
    Chỉ trích một chủ trương sai lầm.
    Bị chỉ trích kịch liệt.

Tham khảo sửa