Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ko̰˧˩˧ ʨwiə̤n˨˩ko˧˩˨ tʂwiəŋ˧˧ko˨˩˦ tʂwiəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ko˧˩ tʂwiən˧˧ko̰ʔ˧˩ tʂwiən˧˧

Tính từ sửa

cổ truyền

  1. Từ xưa truyền lại, vốntừ xưa.
    Kinh nghiệm cổ truyền.
    Nền âm nhạc cổ truyền của dân tộc.

Tham khảo sửa