Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
maːj˧˥ ɲa̤ː˨˩ma̰ːj˩˧ ɲaː˧˧maːj˧˥ ɲaː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maːj˩˩ ɲaː˧˧ma̰ːj˩˧ ɲaː˧˧

Danh từ sửa

mái nhà

  1. Lớp phủ tạo thành đỉnh của tòa nhà.
    Mái nhà lợp tôn.