Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈɹaɪt]
[ˈɹaɪt]

Từ đồng âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Anh trung cổ writen, từ tiếng Anh cổ wrītan (“ghi, viết, vẽ”), từ tiếng Giéc-manh nguyên thủy *wrītaną (“khắc, viết”), từ tiếng Ấn-Âu nguyên thủy *wrey- (“rách”).

Nội động từSửa đổi

write

 1. Viết.
  to write legibly — viết rõ
 2. Viết thư, giao dịch thư từ.
  to write to someone — viết thư cho người nào
 3. Viết văn, viết sách.
  to write for a living — sống bằng nghề viết sách
 4. (  Mỹ) Làm thư ký.

Chia động từSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

write

 1. Viết.
  to write a good hand — viết tốt, viết đẹp
 2. Viết, thảo ra, soạn.
  to write a novel — viết một tiểu thuyết
  to write an account — thảo một bản báo cáo
 3. Điền vào; viết vào.
  to write a form — điền vào một mẫu khai
 4. (Nghĩa bóng) Lộ ra.
  innocence is written on his face — sự vô tội lộ rõ trên nét mặt anh ta

Chia động từSửa đổi

Thành ngữSửa đổi

Danh từSửa đổi

write (số nhiều writes)

 1. Lần ghi (vào bộ nhớ, ổ đĩa).
  How many writes per second can this hard disk handle? — Ổ đĩa này ghi được bao nhiêu lần một giây?

Tham khảoSửa đổi