Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̤n˨˩ləŋ˧˧ləŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lən˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

lần

 1. Từng bước, dần dần.
  Bước lần theo ngọn tiểu khê (Truyện Kiều)

Động từ sửa

lần

 1. Sờ nắn nhẹ tay chỗ này qua chỗ khác.
  Lần lưng.
  Lần tràng hạt.
 2. Tìm kiếm khó khăn.
  Không lần đâu ra tiền.

Dịch sửa

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa