Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̤n˨˩ləŋ˧˧ləŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lən˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Phó từ Sửa đổi

lần

 1. Từng bước, dần dần.
  Bước lần theo ngọn tiểu khê (Truyện Kiều)

Động từ Sửa đổi

lần

 1. Sờ nắn nhẹ tay chỗ này qua chỗ khác.
  Lần lưng.
  Lần tràng hạt.
 2. Tìm kiếm khó khăn.
  Không lần đâu ra tiền.

Dịch Sửa đổi

Từ dẫn xuất Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi