Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨ˧˧ tɨ̤˨˩tʰɨ˧˥˧˧tʰɨ˧˧˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨ˧˥˧˧tʰɨ˧˥˧˧˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

thư từ

  1. Thư gửi cho nhau nói chung.
    Lâu nay không nhận được thư từ của ai cả.

Động từ sửa

thư từ

  1. Gửi thư cho nhau.
    Hai đứa vẫn thư từ qua lại.

Tham khảo sửa