Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̤ːj˨˩ ɓaːw˧˥ɓaːj˧˧ ɓa̰ːw˩˧ɓaːj˨˩ ɓaːw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːj˧˧ ɓaːw˩˩ɓaːj˧˧ ɓa̰ːw˩˧

Danh từSửa đổi

bài báo

  1. Xem báo