Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mo˧˧ ta̰ː˧˩˧mo˧˥ taː˧˩˨mo˧˧ taː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mo˧˥ taː˧˩mo˧˥˧ ta̰ːʔ˧˩

Động từ sửa

mô tả

  1. Như miêu tả
    Mô tả cuộc sống của nhân dân.

Dịch sửa

Tham khảo sửa