Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
van˧˧jaŋ˧˥jaŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
van˧˥van˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ Sửa đổi

văn

  1. Thuật viết những bài viết, cuốn sách và bài khác.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)

Tiếng Nùng Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

văn

  1. (Nùng Inh) ngày.
    văn xó nhì
    ngày mùng hai

Tham khảo Sửa đổi