Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
van˧˧jaŋ˧˥jaŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
van˧˥van˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ sửa

văn

  1. Thuật viết những bài viết, cuốn sách và bài khác.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)

Tiếng Nùng sửa

Danh từ sửa

văn

  1. (Nùng Inh) ngày.
    văn xó nhì
    ngày mùng hai

Tham khảo sửa