Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɔ̤j˨˩ɗɔj˧˧ɗɔj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɔj˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

đòi

 1. Đầy tớ gái còn nhỏ.
  Gia đình sa sút, phải làm thân con đòi.

Tính từ Sửa đổi

đòi

 1. Nhiều.
  Đòi chốn sơn lâm, mặt đã quen (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  Đòi phen nét vẽ câu thơ, cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa (Truyện Kiều)

Động từ Sửa đổi

đòi

 1. Nói lên yêu cầu của mình.
  Trẻ đòi ăn
 2. Yêu cầu người khác phải trả mình.
  Đòi bồi thường thiệt hại.
  Đòi nợ.
  Đòi sách đã cho mượn
 3. Gọi đến một cách bắt buộc.
  Đòi ra toà.
  Sảnh đường mảng tiếng đòi ngay lên hầu (Truyện Kiều)
 4. Tỏ ý muốn làm gì.
  Cũng đòi học nói, nói không nên (Hồ Xuân Hương)
 5. Trgt. Để bắt chước.
  Học đòi những thói xấu.
  Theo đòi bút nghiên.

Tham khảo Sửa đổi