Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈrɑɪ.tiɳ/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

writing /ˈrɑɪ.tiɳ/

 1. Sự viết, sự viết tay, sự viết lách.
  to be busy in writing — bận viết
 2. Kiểu viết, lối viết; chữ viết.
 3. Bản viết tay; bản ghi chép, tài liệu.
  the evidence was put down in writing — bằng chứng được ghi bằng tài liệu giấy tờ
 4. Tác phẩm, sách, bài báo.
  the writings of Shakespeare — tác phẩm của Sếch-xpia
 5. Nghề viết sách, nghề viết văn, nghiệp bút nghiên.
 6. Thuật viết, thuật sáng tác.

Thành ngữ sửa

 • the writing on the wall: Điềm gở.

Tham khảo sửa