Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨ˧˧ ki˧˥tʰɨ˧˥ kḭ˩˧tʰɨ˧˧ ki˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨ˧˥ ki˩˩tʰɨ˧˥˧ kḭ˩˧

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa