Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɨ̰ʔ˨˩ kiə̰ʔn˨˩ʂɨ̰˨˨ kiə̰ŋ˨˨ʂɨ˨˩˨ kiəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɨ˨˨ kiən˨˨ʂɨ̰˨˨ kiə̰n˨˨

Danh từ

sửa

sự kiện

  1. Việc quan trọng xảy ra.
    Cách mạng tháng Tám là một sự kiện lịch sử lớn.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa