Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̰ː˧˩˧ lə̤ːj˨˩tʂaː˧˩˨ ləːj˧˧tʂaː˨˩˦ ləːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂaː˧˩ ləːj˧˧tʂa̰ːʔ˧˩ ləːj˧˧

Động từ sửa

trả lời

  1. Nói cho người nào đó biết điều người ấy hỏi hoặc yêu cầu.
    Hỏi câu nào, trả lời câu ấy.
    Viết thư trả lời.
    Đúng sai thế nào, thời gian sẽ trả lời.
  2. Đáp lại bằng thái độ nào đó.
    Trả lời sự khiêu khích bằng sự im lặng khinh bỉ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa