Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
twa̤ːn˨˩ ɓo̰ʔ˨˩twaːŋ˧˧ ɓo̰˨˨twaːŋ˨˩ ɓo˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
twan˧˧ ɓo˨˨twan˧˧ ɓo̰˨˨

Danh từSửa đổi

toàn bộ

  1. Tất cả các phần, các bộ phận của một chỉnh thể.
    thừa kế toàn bộ gia sản
    tập trung toàn bộ nhân lực

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • vi”, Soha Tra Từ (bằng tiếng Việt), Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam.