Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
new˧˥nḛw˩˧new˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
new˩˩nḛw˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Liên từ

sửa

nếu

  1. Ví bằng, nhược bằng, trong trường hợp.
    Chấp kinh nếu chẳng tòng quyền, lỡ khi muôn một chu tuyền được sao (Nhị Độ Mai)
    Nếu anh không đến, buổi họp sẽ kém vui
    Nếu tôi về chậm, gia đình cứ ăn trước.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa