Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̤ŋ˨˩ la̤wŋ˨˩ɓaŋ˧˧ lawŋ˧˧ɓaŋ˨˩ lawŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaŋ˧˧ lawŋ˧˧

Động từ sửa

bằng lòng

  1. Trong lòng cho là ổn, là được.
    Bằng lòng cho mượn.
    Không bằng lòng với những thành tích đã đạt được.

Tham khảo sửa