Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

wills

  1. Động từ will chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi