Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
i˧˥ ʨi˧˥˩˧ ʨḭ˩˧i˧˥ ʨi˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
i˩˩ ʨi˩˩˩˧ ʨḭ˩˧

Danh từ sửa

ý chí

  1. Việc mà một người nào đó muốn.
    ý chí quyết tâm

Từ liên hệ sửa

Dịch sửa