Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɛʔɛ˧˥ʂɛ˧˩˨ʂɛ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɛ̰˩˧ʂɛ˧˩ʂɛ̰˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

sẽ

 1. Như khẽ.
  Nói sẽ.
  Đi sẽ.

Từ dẫn xuất sửa

Phó từ sửa

sẽ

 1. (dùng phụ trước đg., t.) Từ biểu thị sự việc, hiện tượng nói đến xảy ra trong tương lai, sau thời điểm nói, hoặc xảy ra trong thời gian sau thời điểm nào đó trong quá khứ được lấy làm mốc.
  Mai sẽ bàn tiếp.
  Tình hình sẽ tốt đẹp.
  Anh ấy có hẹn là sẽ về trước chủ nhật vừa rồi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Ewe sửa

Danh từ sửa

sẽ

 1. Linh dương Gazelle.