Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

willed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của will.

Chia động từSửa đổi