Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓat˧˥ ɓuək˨˩ɓa̰k˩˧ ɓuək˨˨ɓak˧˥ ɓuək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓat˩˩ ɓuək˨˨ɓa̰t˩˧ ɓuək˨˨

Động từ Sửa đổi

bắt buộc

  1. Buộc phải làm theo, phải chấp nhận.
    Bắt buộc phải làm như vậy.
    Chẳng bắt buộc ai cả.
    Điều kiện bắt buộc.

Tham khảo Sửa đổi