Tiếng AnhSửa đổi

Nội động từSửa đổi

been (bất qui tắc) nội động từ & trợ động từ (số ít was, số nhiều were, been)

 1. Thì, là.
  the earth is round — quả đất (thì) tròn
  he is a teacher — anh ta là giáo viên
 2. Có, tồn tại, ở, sống.
  there is a concert today — hôm nay có một buổi hoà nhạc
  are you often in town? — anh thường có ở tỉnh không
  to be or not to be, that is the question — sống hay là chết đây, đó là vấn đề
 3. Trở nên, trở thành.
  they'll be linguists in some years time — vài năm nữa họ sẽ trở thành những nhà ngôn ngữ học
 4. Xảy ra, diễn ra.
  when is the wedding to be — bao giờ đám cưới sẽ cử hành
 5. Giá.
  this book is five pence — cuốn sách này giá năm xu
 6. Be to phải, định, sẽ.
  what time am I to come? — mấy giờ tôi phải đến
  he is to leave for Hanoi tomorrow — ngày mai nó sẽ đi Hà nội
 7. (+ động tính từ hiện tại) Đang.
  they are doing their work — họ đang làm việc của họ
 8. (+ động tính từ quá khứ) Bị, được.
  the boy is scolded by his mother — đứa bé bị mẹ mắng
  the house is being built — ngôi nhà đang được xây

Thành ngữSửa đổi

 • to have been:
  1. Đã đi, đã đến.
   I've been to Peking once — tôi đã đi Bắc kinh một lần
   has anyone been during my absence? — trong khi tôi đi vắng có ai đến không?
   he's been and took my books — (thông tục) cái thằng ấy đã đến lấy mất sách của mình
 • to be against: Chống lại.
 • to be for: Tán thành, đứng về phía.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng Hà LanSửa đổi

Cách biến
Dạng bình thường
số ít been
số nhiều benen (1)
beenderen (2)
Dạng giảm nhẹ
số ít beentje
số nhiều beentjes

Danh từSửa đổi

been gt (mạo từ het, số nhiều benen, giảm nhẹ beentje)

 1. cẳng chân: chi dưới của con người

been gt (mạo từ het, số nhiều beenderen, giảm nhẹ beentje)

 1. xương: phần của bộ xương
 2. chất xương

Đồng nghĩaSửa đổi

 1. poot
 2. bot

Từ dẫn xuấtSửa đổi

 1. benen