Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaː˧˥ ma̤ː˨˩ja̰ː˩˧ maː˧˧jaː˧˥ maː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaː˩˩ maː˧˧ɟa̰ː˩˧ maː˧˧

Tính từ

sửa

giá mà

  1. Như giá như