Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈwɪ.lɪŋ]

Động từSửa đổi

willing

 1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của will.

Chia động từSửa đổi

Tính từSửa đổi

willing /ˈwɪ.lɪŋ/

 1. Bằng lòng, vui lòng; muốn.
  to be willing to do — muốn làm
 2. Sẵn sàng, quyết tâm.
  to be quite willing to — rất sẵn sàng
  willing to help — sẵn sàng giúp đỡ
  a willing worker — một công nhân quyết tâm
 3. thiện ý, hay giúp đỡ, sẵn lòng.
 4. Tự nguyện.
  a willing help — sự giúp đỡ tự nguyện

Tham khảoSửa đổi