Tiếng AnhSửa đổi

 
distribution

Cách phát âmSửa đổi

[ˌdɪs.trə.ˈbjuː.ʃən]

Danh từSửa đổi

distribution /ˌdɪs.trə.ˈbjuː.ʃən/

  1. Sự phân bổ hay sự phân bố, sự phân phối, sự phân phát.
  2. Sự rắc, sự rải.
  3. Sự sắp xếp, sự xếp loại, sự phân loại.
  4. (Ngành in) Bỏ chữ (xếp vào từng ô).

Từ dẫn xuấtSửa đổi


Tham khảoSửa đổi