Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fən˧˧ faːt˧˥fəŋ˧˥ fa̰ːk˩˧fəŋ˧˧ faːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fən˧˥ faːt˩˩fən˧˥˧ fa̰ːt˩˧

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

phân phát

  1. Đem chiaphát cho từng người.
    Phân phát quà cho trẻ em.

Dịch sửa

Tham khảo sửa