Wikipedia-logo.png
Wikipedia có bài viết về:

Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

vận tốc: lượng mà lường sự thay đổi của vị trí khi thời gian trôi

Đồng nghĩaSửa đổi

tốc độ

DịchSửa đổi