Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəwŋ˧˥ ke˧˧tʰə̰wŋ˩˧ ke˧˥tʰəwŋ˧˥ ke˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəwŋ˩˩ ke˧˥tʰə̰wŋ˩˧ ke˧˥˧

Danh từ sửa

thống kê

  1. Tập hợphệ thống các hiện tượng riêng lẻ để so sánh, phân loạinhận định về tình hình chung.

Dịch sửa

Động từ sửa

thống kê

  1. Tính, đếm.

Dịch sửa

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa