Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fṵʔ˨˩ tʰuək˨˩fṵ˨˨ tʰuək˨˨fu˨˩˨ tʰuək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fu˨˨ tʰuək˨˨fṵ˨˨ tʰuək˨˨

Tính từ sửa

phụ thuộc

  1. Cần được giúp đỡ mới có thể tồn tại nhưng đồng thời lại bị ràng buộc bằng những điều kiện thiệt cho mình.
    Kinh tế phụ thuộc.
    Nước phụ thuộc.

Động từ sửa

phụ thuộc

  1. Chỉ thực hiện được nhờ những nhân tố bên ngoài.
    Việc xây dựng phụ thuộc vào nhân công vật liệu.

Dịch sửa

Tham khảo sửa