Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰwə̤n˨˩ ɲət˧˥tʰwəŋ˧˧ ɲə̰k˩˧tʰwəŋ˨˩ ɲək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰwən˧˧ ɲət˩˩tʰwən˧˧ ɲə̰t˩˧

Tính từ Sửa đổi

thuần nhất

  1. Chỉ toàn một loại, không pha tạp.
    Nông dân không phải là một giai cấp thuần nhất.

Tham khảo Sửa đổi

Dịch Sửa đổi