Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈdiːp/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

deep (so sánh hơn deeper, so sánh nhất deepest)

 1. Sâu.
  a deep river — sông sâu
  a deep wound — vết thương sâu
 2. Khó lường, khó hiểu, bí ẩn, thâm hiểm.
  a deep mystery — điều bí ẩn khó khám phá ra
  a deep scheme — âm mưu thâm hiểm, ý đồ ám muội
 3. Sâu xa, sâu sắc, sâu kín, thâm trầm.
  deep sorrow — nỗi buồn sâu xa
  deep gratitude — lòng biết ơn sâu sắc
  deep learning — học vấn uyên thâm
  deep influence — ảnh hưởng sâu sắc
  deep thinker — nhà tư tưởng sâu sắc
  deep feelings — tình cảm sâu sắc
  deep in the human heart — am hiểu lòng người
 4. Ngập sâu vào, mải mê, miệt mài, đắm mình vào.
  deep in mud — ngập sâu trong bùn
  deep in debt — nợ ngập đầu
  deep in study — miệt mài học tập
  deep in thought — trầm tư, mãi suy nghĩ, suy nghĩ lung tung
  deep in love — yêu say đắm
  deep in a pursult — mải mê theo đuổi (một cái gì); mải mê làm (một việc gì)
 5. Trầm.
  a deep voice — giọng trầm
 6. Sẫm, thẫm, thắm (màu sắc).
  deep colour — màu sẫm
 7. Vô cùng, hết sức; say (ngủ), nặng (tội), dày đặc (bóng tối)...
  deep disgrace — điều vô cùng nhục nhã; sự sa cơ thất thế
  a deep sleep — giấc ngủ say
  a deep sin — tội nặng
  a deep drinker — người nghiện rượu nặng
  a deep sigh — tiếng thở dài sườn sượt
  deep silence — sự lặng ngắt như tờ
  merged in deep shadows — chìm trong bóng tối dày đặc
 8. (Từ lóng) Khôn ngoan, láu, ranh mãnh.
  he's a deep one — hắn là một thằng láu

Thành ngữ sửa

Phó từ sửa

deep /ˈdiːp/

 1. Sâu.
  to dig deep into the ground — đào sâu xuống đất
  to go deep into the details — đi sâu vào chi tiết
 2. Muộn, khuya.
  to work deep into the night — làm việc đến tận khuya
 3. Nhiều.
  to drink deep — uống nhiều
  to play deep — đánh lớn (đánh bạc)

Thành ngữ sửa

Danh từ sửa

deep /ˈdiːp/

 1. (Thơ ca) (the deep) biển cả.
 2. (Thường Số nhiều) đáy sâu (của đại dương).
 3. Vực thẳm, vực sâu.
 4. (Nghĩa bóng) Nơi sâu kín, đáy lòng, thâm tâm.
 5. Giữa.
  in the deep of winter — giữa mùa đông
  in the deep of night — lúc nửa đêm

Tham khảo sửa