Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
muən˨˩muəŋ˨˨muəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
muən˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ sửa

muộn: mà đã đến sau lúc trông đợi

Dịch sửa

Phó từ sửa

muộn: sau lúc trông đợi

Dịch sửa