Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
muən˨˩muəŋ˨˨muəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
muən˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ

sửa
muộn: mà đã đến sau lúc trông đợi

Dịch

sửa

Phó từ

sửa
muộn: sau lúc trông đợi

Dịch

sửa