Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥kʰɔ̰˩˧kʰɔ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩xɔ̰˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

khó

 1. Đòi hỏi phải có nhiều điều kiện hoặc phải cố gắng nhiều, vất vả nhiều mới có được, mới làm được; trái với dễ.
  Đường khó đi.
  Bài toán khó.
 2. (Tính người) Đòi hỏi nhiều để có thể hài lòng; trái với dễ.
  Tính cô ấy khó lắm.
  Khó tính.
 3. (Kết hợp hạn chế) . Ở trong tình trạng phải chịu đựng thiếu thốn, nghèo nàn.
  Kẻ khó.
  Cảnh khó.
  Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống (tục ngữ).

Dịch sửa

Tham khảo sửa