Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
law˧˥la̰w˩˧law˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
law˩˩la̰w˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

láu

  1. Biết nghĩ nhanh, tính đúng, để mưu những lợi ích vặt cho mình.
    Thằng bé đến là láu.

Tham khảo sửa