Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zajŋ˧˧ maʔajŋ˧˥ʐan˧˥ man˧˩˨ɹan˧˧ man˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹajŋ˧˥ ma̰jŋ˩˧ɹajŋ˧˥ majŋ˧˩ɹajŋ˧˥˧ ma̰jŋ˨˨

Tính từ sửa

ranh mãnh

  1. Tinh khôn, tinh quái và rất nghịch ngợm.
    Thằng bé rất ranh mãnh.

Dịch sửa