Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwa̰ːʔn˨˩ na̰ːʔn˨˩hwa̰ːŋ˨˨ na̰ːŋ˨˨hwaːŋ˨˩˨ naːŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwan˨˨ naːn˨˨hwa̰n˨˨ na̰ːn˨˨

Danh từ

sửa

hoạn nạn

  1. Tai ách gây ra khổ sở.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa