Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋə̰ʔp˨˩ŋə̰p˨˨ŋəp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋəp˨˨ŋə̰p˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

ngập

 
Một cánh đồngLong Xuyên bị ngập nước
 1. (Nước, chất lỏng) Trànphủ kín bề mặt.
  Nước lũ làm ngập nhà cửa.
  Chan canh ngập bát cơm .
  Nước sông lên làm ngập hết đường sá.
 2. Nằm ở dưới sâu, bị phủ lấp kín.
  Lưỡi cuốc cắm ngập xuống đất.
  Ngập trong công văn giấy tờ.
 3. Phủ, che lấp hết cả do quá nhiều và trải khắp.
  Lúa tốt ngập đồng.

Tham khảo sửa