Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ hiə̰w˧˩˧kʰɔ̰˩˧ hiəw˧˩˨kʰɔ˧˥ hiəw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ hiəw˧˩xɔ̰˩˧ hiə̰ʔw˧˩

Tính từSửa đổi

khó hiểu

  1. khó khăn để nắm bắt, hiểu

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi