Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xon˧˧ ŋwaːn˧˧kʰoŋ˧˥ ŋwaːŋ˧˥kʰoŋ˧˧ ŋwaːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xon˧˥ ŋwan˧˥xon˧˥˧ ŋwan˧˥˧

Tính từ sửa

khôn ngoan:

  1. Khéo léo trong việc cư xử với mọi người.
    Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. (ca dao)

Tham khảo sửa