Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
səw˧˧ kin˧˥ʂəw˧˥ kḭn˩˧ʂəw˧˧ kɨn˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂəw˧˥ kin˩˩ʂəw˧˥˧ kḭn˩˧

Tính từ sửa

sâu kín

  1. Sâu sắc và không để lộ ra.
    Từ những góc sâu kín nhất của tấm lòng mình (Nguyễn Xuân Sanh)

Tham khảo sửa