Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
miə̰ʔt˨˩ ma̤ːj˨˩miə̰k˨˨ maːj˧˧miək˨˩˨ maːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
miət˨˨ maːj˧˧miə̰t˨˨ maːj˧˧

Tính từ sửa

miệt mài

  1. trạng thái tập trungbị lôi cuốn vào công việc đến mức như không một lúc nào có thể rời ra.
    Học tập miệt mài.
    Miệt mài với nhiệm vụ.

Tham khảo sửa