Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰwat˧˥tʰwak˩˧tʰwak˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰwat˩˩tʰwat˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

thoắt

  1. Vụt chốc.
    Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương.

Dịch sửa

Tham khảo sửa