Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɔ̰ʔt˨˩ʨɔ̰k˨˨ʨɔk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɔt˨˨ʨɔ̰t˨˨

Động từ sửa

chọt

  1. Hành động đút cái gì đó vào một thứ nào đó.
  2. Ăn cắp

Dịch sửa


Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)