Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗo̰j˧˩˧
ɗoj˧˩˨ɗoj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗoj˧˩ɗo̰ʔj˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

đổi

 1. Đưa cái mình có để lấy cái người khác có, theo thoả thuận giữa hai bên.
  Đổi gạo lấy muối.
  Đổi tiền lẻ.
  Làm đổi công cho nhau.
  Đổi bát mồ hôi lấy bát cơm.
 2. Thay bằng cái khác. Đổi địa chỉ. Đổi tên.
 3. Biến chuyển từ trạng thái, tính chất này sang trạng thái, tính chất khác.
  Tình thế đã đổi khác.
  Đổi tính nết.
  Đổi giận làm lành.
  Trời đổi gió.
  Đổi đời.
 4. Chuyển đi làm việc ở một nơi khác.
  Thầy giáo đã đổi đi xa.
  Đổi đi công tác khác.

Dịch sửa

Tham khảo sửa